เกี่ยวกับเรา

About JKN

MC Plus co., ltd. was established in January 2009 with headquarter in Bangkok. JKN is committed to provide high quality products that meet customer requirements. Our company provides furniture for indoor and outdoor usage, focusing on catering, restaurant and hotel business.

เริ่มต้นด้วยความคิดของทีมผู้บริหารที่ได้ศึกษาและสำรวจถึงความต้องการของตลาดเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน จึงทำให้ บริษัท เอ็มซี พลัส จำกัด จัดตั้งขึ้น โดยประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตคุณภาพสูง ที่สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก ดูแลรักษาได้ง่าย และสามารถใช้ได้ทั้งในร่ม และกลางแจ้ง เพื่อตอบสนองกลุ่มลุกค้า จัดอีเว้นท์ จัดเลี้ยง ร้านอาหาร และ โรงแรม